Yer-2 M-105R TAT-BT/Graf vykonuVarování je to stále v testovací fázi a může být nesprávná. Pak informace s jistou
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Horsepower v 1000hp
Altitude v 1000m

Přeplňování Stage #1: 100%

Přeplňování Stage #1: WEP

Přeplňování Stage #2: 100%

Přeplňování Stage #2: WEP