MiG-15bis Germany/Thrust

Z Warthunder Wiki CZ
Verze z 6. 11. 2018, 23:27, kterou vytvořil Superadmin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
430
630
830
1040
1240
1440
1640
1840
2050
2250
2450
<div style="position: absolute; left:170px; bottom:240px; width:10px; hei