Kategorie:War Thunder CDK

Z Warthunder Wiki CZ
Verze z 6. 11. 2018, 12:58, kterou vytvořil Superadmin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vidoe konzultace

Mapy a modely

"War Thunder CDK: Místo Editor část 1"
Creating nové mapy s využitím heightmaps
a přidání automatického landclasses a spline
"War Thunder CDK: Místo Editor část 2"
Exporting modely z '3D Max' do 'Dagor engine'editor misí

Více stránek na vlastních misí


"War Thunder CDK: Mission Editor část 1"
Getting začal
"War Thunder CDK: Mission Editor část 2"
Scripted akcemodelování

"Developers Diaries: Model Editor"
Early snadný návod
"War Thunder CDK: Místo Editor část 2"
Exporting modely z '3D Max' do 'Dagor engine'Stránky v kategorii „War Thunder CDK“

V této kategorii je pouze následující stránka.